О Алумни фондацији

Реч директора

проф.др Часлав Митровић

Почетак наставе и образовања на високошколском нивоу у области машинства везује се за 1873. годину, када је на Техничком факултету уведен предмет Механика и наука о машинама. Године 1897. Технички факултет уводи три одсека од којих је један Машинско-технички, а три године касније одсек званично мења назив у Одсек за машинске инжењере. После Другог светског рата Технички факултет се издваја из састава Универзитета у Техничку велику школу, а одсеци се претварају у факултете. Тако настаје данашњи Машински факултет, који поред Општемашинског, Железничко-бродског и Ваздухопловно-моторизацијског одсека, крајем 1946. године, оснива и групу за војно машинство. Године 1954. Машински Факултет се враћа у окриље Универзитета у Београду.

Тако је Машински факултет у Београду најстарија и највећа високошколска и научна установа у Србији у области машинства.

Машински факултет данас, је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Врхунско знање из области машинске технике и инжењерства које се стиче студирајући на Машинском факултету чини машинске инжењере техничком елитом Србије.

На факултету тренутно студира укупно више од 3000 студената, а дипломира око 400 годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога око преко 200 у настави.

Почев од школске 2005/06. године, студије на Машинском факултету изводе се по новим наставним плановима и програмима, осавремењеним и усклађеним са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација). Нови модел студија заснован је на систему кредита (ЕСПБ – европски систем преноса бодова). Сви предмети су једносеместрални и има их минимално пет и максимално седам по семестру. Ту су три нивоа студија:

  • Основне академске студије у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих студент стиче се звање – инжењер машинства трогодишњих студија (B.Sc. – Bachelor of Science).
  • Мастер (дипломске) академске студије, које трају још две године (4 семестра – 120 ЕСПБ), после којих студент стиче звање – дипломирани инжењер машинства (M.Sc. – Master of Science).
  • Докторске студије, за врхунско усмеравање у струци и науци, у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих се стиче звање – доктор наука – машинско инжењерство (Ph.D. – Doctor of Philosophy (Science)).

Латинска именица alumnus значи “усвојеник, ученик” и потиче од глагола alere "неговати”.

Алумни фондација је академска традиција престижних факултета (универзитета). Студенти који су дипломирали и пријатељи добровољно се удружују ради унапређења квалитета наставе и истраживања на факултету (универзитету) где су диплому и стекли.

Вредност дипломе се директно мери осећањем припадности факултету. Основни циљ Алумни фондације је да кроз акивности помогне унапређењу квалитета наставе и истраживања развојем наставних и истраживачких капацитета и коришћењем интелектуалног потенцијала Машинског факултета. Опремањем новом, модернијом и техничко-технолошки савршенијом лабораторијском опремом Алумни Фонд студентима Машинског факултета омогућава боље услове студирања, бржи развој, усавршавањем и примену знања у пословном окружењу. Тако се подиже ниво образовања младих инжењера што има за последицу подизање квалитета - ранга факултета, а тиме и вредности дипломе.

Овом приликом желим да позовем све које у срцу носе Машински факултет да покажу свету како наш потенцијал, углед и осећај припадности потврдјује чињеницу - да смо елита.

Подигнимо ниво образовања нових генерација на место где и припада, на сам врх.

Покажимо да наше дипломе итекако вреде!

Проф.др Часлав Митровић, дипл.инг.