Надзорни одбор

Проф. др Бојан Бабић

Časlav Mitrović Рођен: 14.11.1959. у Ћуприји
Генерација: 1978 (дипл.инг - Производно машинство)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 19.09.1990. Тема: Развој експерт система за концепцијско пројектовање ФТС са симулационом машином.
- Доктор техничких наука: 9.12.1993. Тема: Развој интелигентног система за пројектовање вишенаменског ФТС.
Катедра: Производно машинство
Истраживање: Производне технологије и производни процеси, Флексибилни технолошки системи, Виртуелни технолошки системи
Функције: - Продекан за финансије Машинског факултета (до 2015. године)
- Руководилац Центра за нове технологије
Асоцијације: АМСЕ, ЈУПИТЕР
Имејл адреса: bbabic@mas.bg.ac.rs

Проф. др Драган Марковић, дипл.инг.

Časlav Mitrović Рођен: 25.09.1958. у Пожеги
Генерација: 1977 (дипл.инг - Пољопривредно машинство)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1987. Тема: Перспективе развоја пољопривредне производње на индивидуалном сектору у брдско-планинском подручју - оптимизација механизације еталон газдинства
- Доктор техничких наука: 1991. Тема: Оптимизација технологија и пољопривредних машина за обраду земљишта са активним радним органима
Катедра: Производно машинство
Истраживање: Пољопривредно машинство; Пројектовање и конструисање самоходних, погонских и прикључних пољопривредних машина; Технолошко технички системи пољопривредних машина, Аутоматизација пољопривредних машина и опреме; Испитивање пољопривредних машина и опреме; Експлоатација и одржавање пољоприврених машина и опреме; Системи за дораду и прераду пољопривредних производа.
Функције: - Продекан за наставу Машинског факултета (до 2015.године.)
- Шеф Катедре за Пољопривредно машинство
Асоцијације: Југословенско научно друштво за пољопривредну технику, АСМЕ, Инжењерска комора Србије, Савез инжењера и техничара Србије
Имејл адреса: dmarkovic@mas.bg.ac.rs

Весна Симић, дипл.правник

Časlav Mitrović Рођен: 07.10.1964. год. у Београду.
Генерација: 1983 (дипл.правник - Правни факултет у Београду)
Oбразовање: Дипломирани правник
Служба: Служба за опште и правне послове
Функције: - Секретар Машинског факултета
- Шеф Службе за опште и правне послове
Асоцијације: - Удружење правника у привреди Републике Србије,
- Association of European Lawyers (AEL)
Имејл адреса: vsimic@mas.bg.ac.rs