Контакт

Седиште фондације

Краљице Марије бр. 16, Београд 11120, Србија

Директор фондације

Доц. др Горан С. Воротовић, дипл. инж. маш

Имејл : gvorotovic@mas.bg.ac.rs

Моб. : +381 (62) 295 216

Председник Управног одбора

Проф. др Влада Гашић, дипл. инж. маш

Имејл : vgasic@mas.bg.ac.rs

Тел. : +381 (11) 33 02 302

Координатор

Милош Јанузовић

Имејл : alumni@mas.bg.ac.rs

Моб. : +381 (66) 666 66 78