Контакт

Седиште фондације

Краљице Марије бр. 16, Београд 11120, Србија

Директор фондације

Проф. др Часлав Б. Митровић, дипл. инж. маш

Е-маил : cmitrovic@mas.bg.ac.rs

Моб. : +381 (63) 280 303

Председник Управног одбора

Проф. др Небојша Б. Петровић, дипл. инж. маш

Е-маил : npetrovic@mas.bg.ac.rs

Тел. : +381 (11) 33 02 245, 33 02 282

Моб. : +381 (63) 318 480

Координатор

Милош Јанузовић

Е-маил : alumni@mas.bg.ac.rs

Моб. : +381 (66) 666 66 78