Историјат

Алумни фондација је академска традиција престижних универзитета / факултета чији се студенти који су дипломирали и пријатељи добровољно удружују ради унапређења квалитета наставе и истраживања на универзитету / факултету чију су диплому стекли.

Дана 27.06.2005.године Савет Машинског факултета је донео Одлуку о оснивању Фонда Машинског факултета. Тада су као основни циљеви Фонда постављени унапређење квалитета наставе и истраживања, коришћење интелектуалног потенцијала Машинског факултета, развој наставних и истраживачких капацитета Машинског факултета, развој, ширење и примена знања у пословном окружењу, подршка студентима (стипендије, запошљавање и друго) и све што би као крајњи резултат дало подизање укупног квалитета факултета (ранг) и вредности дипломе.

Министарство културе Републике србије је одобрило оснивање Фонда и донело Решење о оснивању Фонда Машинског факултета дана 17.01.2006.године под бројем 415-00-00003/2006-14. Фонд је уписан у регистар фондова под редним бројем 357.

Први Председник Управног одбора Фонда је од оснивања до октобра 2011. године био Проф. др Жарко Спасић, редовни професор у пензији. У току свог шестогодишњег мандата Проф. др Жарко Спасић је успео да формира осам Алумни Секција у Србији, четири у Европи ( у Немачкој, у Француској, у Великој Британији, у Португалу и Шпанији, у Русији), две у Северној Америци ( у САД и Канади) и једну Секцију у Аустралији и Новом Зеланду. Својим несебичним ангажовањем и визијом оставио је несумњиво велику енергију за даље остваривање циљева Фонда.

Након одласка у пензију професора др Жарка Спасића Наставно-научно веће поверава све организационе послове проф. др Чаславу Митровићу који, у складу са законом, пререгиструје Фонд Машинског факултета у Алумни Фондацију Машинског факултета.

На седници Савета Машинског факултета одржаној 17.10.2011. године изабрано је ново руководство Фондације и то за чланове Управног одбора Алумни Фондације Машинског факултета:

 • проф. др Александар Вег, дипл.инж.маш., ред.проф.,
 • проф. др Милорад Милованчевић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • проф. др Радивоје Митровић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • проф. др Жарко Спасић, дипл.инж.маш., ред.проф. у пензији,
 • проф. др Мирољуб Аџић, дипл.инж.маш., проф. емеритус,
 • доц. др Небојша Петровић, дипл.инж.маш. - Председник Управног одбора.,
 • Милорад Радивојевић, дипл.инж.маш. - Заменик председника Управног одбора

а за чланове Надзорног одбора Фонда Машинског факултета:

 • проф. др Бојан Бабић, дипл.инж.маш., ред.проф.,
 • проф. др Драган Марковић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • Весна Симић, дипл.правник.

На конститутивној седници Управног одбора Алумни Фонда Машинског факултета дана 14.12.2011. године за Директора Алумни Фондације Машинског факултета изабран је Проф. др Часлав Митровић, дипл.инг.

Након дугогодишњег успешног рада Фондације под руководством Директора Проф. др Часлава Митровића, на седници Савета Машинског факултета одржаној 20.09.2018. године изабрано је ново руководство Фондације и то за чланове Управног одбора Алумни Фондације Машинског факултета:

 • проф. др Влада Гашић, дипл.инж.маш., ванредни проф.- Председник Управног одбора.,
 • проф. др Милорад Милованчевић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • проф. др Радивоје Митровић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • др Милош Воркапић, дипл.инж.маш.,
 • проф. др Мирољуб Аџић, дипл.инж.маш., проф. емеритус,
 • проф. др Петар Кочовић, дипл.инж.маш. - Заменик председника Управног одбора,
 • Милорад Радивојевић, дипл.инж.маш.

а за чланове Надзорног одбора Фонда Машинског факултета:

 • проф. др Бојан Бабић, дипл.инж.маш., ред.проф.,
 • проф. др Драган Марковић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
 • Весна Симић, дипл.правник.

На конститутивној седници Управног одбора Алумни Фонда Машинског факултета дана 12.02.2019. године за Директора Алумни Фондације Машинског факултета изабран је Доц. др Горан Воротовић, дипл.инж.маш.