Историјат

Алумни фондација је академска традиција престижних универзитета / факултета чији се студенти који су дипломирали и пријатељи добровољно удружују ради унапређења квалитета наставе и истраживања на универзитету / факултету чију су диплому стекли.

Дана 27.06.2005.године Савет Машинског факултета је донео Одлуку о оснивању Фонда Машинског факултета. Тада су као основни циљеви Фонда постављени унапређење квалитета наставе и истраживања, коришћење интелектуалног потенцијала Машинског факултета, развој наставних и истраживачких капацитета Машинског факултета, развој, ширење и примена знања у пословном окружењу, подршка студентима (стипендије, запошљавање и друго) и све што би као крајњи резултат дало подизање укупног квалитета факултета (ранг) и вредности дипломе.

Министарство културе Републике србије је одобрило оснивање Фонда и донело Решење о оснивању Фонда Машинског факултета дана 17.01.2006.године под бројем 415-00-00003/2006-14. Фонд је уписан у регистар фондова под редним бројем 357.

Први Председник Управног одбора Фонда је од оснивања до октобра 2011. године био Проф. др Жарко Спасић, редовни професор у пензији. У току свог шестогодишњег мандата Проф. др Жарко Спасић је успео да формира осам Алумни Секција у Србији, четири у Европи ( у Немачкој, у Француској, у Великој Британији, у Португалу и Шпанији, у Русији), две у Северној Америци ( у САД и Канади) и једну Секцију у Аустралији и Новом Зеланду. Својим несебичним ангажовањем и визијом оставио је несумњиво велику енергију за даље остваривање циљева Фонда.

Након одласка у пензију професора др Жарка Спасића Наставно-научно веће поверава све организационе послове проф. др Чаславу Митровићу који, у складу са законом, пререгиструје Фонд Машинског факултета у Алумни Фондацију Машинског факултета.

На седници Савета Машинског факултета одржаној 17.10.2011. године изабрано је ново руководство Фондације и то за чланове Управног одбора Алумни Фондације Машинског факултета:

  • проф. др Александар Вег, дипл.инж.маш., ред.проф.,
  • проф. др Милорад Милованчевић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
  • проф. др Радивоје Митровић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
  • проф. др Жарко Спасић, дипл.инж.маш., ред.проф. у пензији,
  • проф. др Мирољуб Аџић, дипл.инж.маш., проф. емеритус,
  • доц. др Небојша Петровић, дипл.инж.маш. - Председник Управног одбора.,
  • Милорад Радивојевић, дипл.инж.маш. - Заменик председника Управног одбора

а за чланове Надзорног одбора Фонда Машинског факултета:

  • проф. др Бојан Бабић, дипл.инж.маш., ред.проф.,
  • проф. др Драган Марковић, дипл.инж.маш. ред.проф.,
  • Весна Симић, дипл.правник.

На конститутивној седници Управног одбора Алумни Фонда Машинског факултета дана 14.12.2011. године за Директора Алумни Фондације Машинског факултета изабран је Проф. др Часлав Митровић, дипл.инг.