Директор

Доц. др Горан Воротовић

Časlav Mitrović Рођен: 01.04.1973. у Никшићу
Генерација: 1996 (дипл.инг - Ваздухопловство)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: новембар 2004. Тема: Развој и имплементација информационог система за дијагностику рада возила у реалном времену.
- Доктор техничких наука: март 2011. Тема: Методологија оптимизације управљивости и стабилности возила.
Катедра: Ваздухопловство - Модуо за машинство и информационе технологије
Истраживање: Информациони системи, IoT, Аеродинамика, Ветрогенератори, Форензика удеса ваздухоплова, динамика возила.
Функције: - Директор Алумни Фондације Машинског факултета
Асоцијације: ДОТС (Друштво одржавалаца техничких система), ЈУМВ (Југословенско друштво за моторе и возила), Председништво групације произвођача друмских транспортних средстава при привредној комори Србије, Међународно удружење за хлађење (International Institute of Refrigeration).
Имејл адреса: gvorotovic@mas.bg.ac.rs