Директор

Проф.др Часлав Митровић

Časlav Mitrović Рођен: 19.09.1958. у Власотинцу
Генерација: 1977 (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 19.02.1991. Тема: Теоријска анализа и методе аеродинамичког прорачуна главног ротора хеликоптера.
- Доктор техничких наука: 05.12.1997. Тема: Моделирање нестационарног узгона и симулација вискозних ефеката методом сингуларитета.
Катедра: Ваздухопловство
Истраживање: Аеродинамика, Аеродинамика ротора хеликоптера, Ветрогенератори, Ваздухопловни прописи, Форензика удеса ваздухоплова, ИТ технологије
Функције: - Директор Алумни Фондације Машинског факултета
Асоцијације: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ДОТС - Друштво одржавалаца техничких система, EFNMS - Europion Federation of National Maintenance Societies, ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences, AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics, ССМ - Српско друштво за механику, ЈАД - Југословенско аерокосмонаутичко друштво.
Маил адреса: cmitrovic@mas.bg.ac.rs